In English

En jämförelse mellan mobila plattformar

Niclas Lundgren ; Martin Numé
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 46 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Utmaningen att strukturera en mobilapplikation så att den effektivt kan utvecklas till multipla plattformar är det drivande problemet. Vi utvecklade en applikation till Windows Phone för att få en djupare insikt och kunskap om plattformen och tillsammans med tidigare kunskap om Android låg de till grund för en jämförelse mellan plattformarna. Områdena som jämfördes valdes specifikt för att inom dessa existerar skillnader mellan plattformarna som kan skapa problem vid utveckling om de inte tas i beaktning. Utifrån jämförelserna arbetade vi fram ett dokument som visar på skillnader mellan plattformarna som är viktiga att uppmärksamma och ta hänsyn till vid utveckling av en applikation till både Android och Windows Phone. Dokumentet är tänkt att användas av utvecklare som ett hjälpmedel för att underlätta och effektivisera struktureringen av en applikation som ska utvecklas till både Windows Phone och Android.Publikationen registrerades 2012-12-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167532

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek