In English

3D-skanning med strukturerat ljus En genomgång av en 3D-skanner utvecklad av 3D3 Solutions

Daniel Kron
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 45 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Detta arbete behandlar en 3D-skanner med strukturerat ljus-teknik utvecklad av 3D3 Solutions och hur man använder den till skanning och kalibrering. Syftet är att förenkla inlärningsprocessen för den samt att visa dess styrkor och svagheter. För att få skanningsresultat är det inte bara att börja skanna. Det behövs lite förarbete i form av kalibrering och en viss kunskap om skanningsprogrammet FlexScan 3D. Genomgångar för FlexScan 3D, kalibrering samt skanning har därför gjorts för att på ett enkelt sätt förstå vad som kan göras eller inte göras. Uppvisningar av skannerns resultat har gjorts för att visa kvalitén på dess bilder och vad den klarar av avståndsmässigt och storleksmässigt. Resultaten visar att dess styrkor ligger i bildkvalitén och svagheter i att det kan vara problematiskt att skanna med en kamera och att kalibreringsprocessen inte är automatiserad utan måste göras för hand.

Nyckelord: Strukturerat ljus, 3D3 Solutions, FlexScan 3D, Kalibrering, 3D-skanningPublikationen registrerades 2012-12-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167530

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek