In English

Generaliserad fjärrstyrning med Android applikation

Daniel Hultman ; Martin Jonasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 45 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Fjärrstyrning används allt flitigare idag än vad det gjordes för bara några fåtal år sedan. Nu kan man styra i princip allt man har inkopplat i sitt hem. Detta har lett till att fler företag har skapats för ta sig in i den växande marknaden. För att kontrollera dessa fjärrstyrningssystem så använder man en form av styrdon. Många har idag skapat en smartphone applikation för att samla alla styrmöjligheter i en enhet. Men det finns fortfarande de som använder en fast styrpanel som är skräddarsydda för att passa till just det systemet. Detta examensarbete är grundat på granskning av relevant litteratur för att designa en Android applikation. Med olika typer av bedömningar skall den göras generell för att kunna samla all fjärrstyrning i en och samma applikation. För att lyckas med detta har prototypen evaluerats med den internationella ISO standarden ISO/IEC 9126. När prototypen väl blev klar utfördes ett experiment för att testa dess användarkvalité som är en av ISO/IEC 9126 testfall. Med hjälp av resultaten från kvalitetsbedömningen kan applikationen utvecklas på så sätt att det är möjligt att implementera flera typer av fjärrstyrningssystem. Slutprodukten för denna första version av prototypen blev en Android applikation, anpassad till företaget Kramers fjärrstyrningssystem, som kan styra enheter som kan finnas i ett konferensrum.

Nyckelord: Fjärrstyrning, Android, Android applikation, ISO/IEC 9126, UsabilityPublikationen registrerades 2012-12-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167521

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek