In English

Offset Management A Case Study of Saab AB

Mattias Hermansson ; Kim Henriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 75 s. Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology, ISSN 1654-9732; E 2012:097, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-12-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167509

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek