In English

Högprestandaapplikationer En portering av spelet The Journey Down

Johan Eklund ; Alexi Rivera
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 30 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Marknaden för mobila enheter växer ständigt och ny hårdvara och operativsystem förnyas i stadig takt. För att maximera vinsterna är det därför viktigt för företag att skriva mjukvara som utan modifikation, eller med så få förändringar som möjligt, kan köras på flera plattformar. Målet för projektet har varit att undersöka vilka problem som kan uppkomma vid portering av existerande kod för högprestandaapplikationer med mycket grafik, där processor och arbetsminne utnyttjas fullt ut i en mobil miljö. För att testa detta porteras ett existerande PC-spel till Android. På grund av att Android använder andra system för ljud uppkom det implementeringskomplikationer. Tidsbrist bidrog till att grafikimplementering aldrig slutfördes, detta medförde att fullständning testning inte kunde genomföras inom detta område.

Nyckelord: Android, Java, JNI, mobile platforms, portabilityPublikationen registrerades 2012-12-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167503

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek