In English

Plattformsoberoende Applikationsutveckling för Smarta Mobiltelefoner Är en plattformsoberoende utvecklingsmiljö framtiden av mobil applikationsutveckling?

Illeso Eghogo ; Joseph Hejderup
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 116 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Denna rapport är en sammanställning av en studie av tre etablerade plattformsoberoende utvecklingsmiljöer för mobilapplikationer. En utvärdering har genomförts för att undersöka om dessa utvecklingsmiljöer på allvar kan utmana de vanligaste nativa utvecklingsmiljöerna, Android SDK och XCode. En inventering av olika plattformsoberoende utvecklingsverktyg gjordes initialt för att finna de tre bästa utmanarna på marknaden. För att kunna utvärdera de valda plattformsoberoende utvecklingsmiljöerna har en identisk applikation skapats med varje utvecklingsverktyg och därigenom bildat en uppfattning av användarvänligheten hos den specifika utvecklingsmiljön och dess potential. Denna strategi gör det möjligt att kontrollera att de inbyggda resurserna i mobiltelefonen t.ex. kamera, GPS, start och stopp funktioner för musik kan fås att fungera. På samma sätt som i den nativa utvecklingsmiljön utan några kompromisser. Jämförelsen av de undersökta plattformsoberoende utvecklingsverktygen visade att dessa hade brister i hårdvarustödet, begränsade möjligheter till felsökning och utvecklingsprocessen var stundtals tidsödande. Det förekom även i vissa utvecklingsverktyg att applikationen fungerade bra i Android men inte fullt ut iOS eller tvärtom. De plattformsoberoende utvecklingsverktygen hade genomgående bristande funktionalitet, men de har en stor utvecklingspotential och kommer sannolikt att ha en stor betydelse när det gäller applikationsutveckling i framtiden.

Nyckelord: Cross plattform, Titanium, PhoneGap, Marmalade, MoSync, Corona, mobil applikationsutvecklingPublikationen registrerades 2012-12-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167501

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek