In English

Ekologier, sammansättningar och affekter - om vad Arkitekten kan göra för Staden

Ecologies, Assemblages and Affects - What can the Architect do for the City?

Kerstin Elias
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-12-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167417

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek