In English

Improving product flows in order to reduce order-to-delivery lead times

Gustav Münster ; Ulrika Vestin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:088, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-12-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167359

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek