In English

A method for evaluating battery state of charge estimation accuracy

Freddy Trinh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX080/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-12-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167306

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek