In English

Diversification into Bioenergy A market study from the perspective of SKF

Fredrik Hansson ; Staffan Marklund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 81 s. Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology, ISSN 1654-9732; E 2012:094, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-12-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167286

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek