In English

Privest: A Small Firm Investment Framework A guide to how private equity investors should manage investments in small firms.

Tomislav Andric ; Viktor Häggander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 130 s. Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology, ISSN 1654-9732; E 2012:093, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-12-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167285

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek