In English

A framework for international implementations of enterprise resource planning systems in small and medium sized enterprises

Alfred Björback ; Karin Dedering
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:081, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-12-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167262

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek