In English

Improving the procurement process for better warehouse utilization

Christopher Lövgren ; Erik Orrskog
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:087, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-12-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167261

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek