In English

Pollutant Removal Efficiencies and Flow Detention of Infiltration Trenches

Erika Nilsson ; Andrea Stigsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:140, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: infiltration trenches, SUDS, urban stormwater drainage, pollutant removal, flow detention, suspended solids, heavy metals, nutrientsPublikationen registrerades 2012-12-06. Den ändrades senast 2014-06-13

CPL ID: 167229

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek