In English

Soil Remediation: Metal Leaching from Contaminated Soil through the Modified BCR Sequential Extraction Procedure

Qianyu Li
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:155, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: sequential extraction, metals, copper, chromium, lead, modified BCR, contaminated soil, soil washingPublikationen registrerades 2012-12-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167224

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek