In English

Biological and Filtration Performance Research on Cheese Whey Treatment by Lab-scale Anaerobic Membrane Reactor (AnMBR)

Xiaofei Wang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:159, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: whey, AnMBR, VLR, COD, flux, filtration, foulingPublikationen registrerades 2012-12-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167218

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek