In English

The Development of Technology Based Businesses. A study of venture development units.

Ove Granstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1983.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Technology Based BusinessesPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 16721

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek