In English

Laboratory study on granular sludge nutrient removal for wastewater treatment

Massimo Rossetto
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:150, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: granular sludge nutrient removal wastewater treatmentPublikationen registrerades 2012-12-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167193

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek