In English

The Financing of New Technological Investments

Ove Granstrand ; Gunnar Eliasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1982.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Financing, New Technological InvestmentsPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 16719

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek