In English

Incentives and Limits for Innovation and Technology Transfer – the Case of Sweden

Ove Granstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1982.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Incentives and Limits for Innovation and Technology Transfer, Case of SwedenPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 16718

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek