In English

Evaluation of a New Method for Measuring Platelet Function in Cardiac Surgery Patients

Therese Klang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-12-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167170

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek