In English

The Role of Technology Trade in Swedish Companies

Ove Granstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1982.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Role of Technology, Trade in Swedish CompaniesPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 16716

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek