In English

3D-Skanning och Webkamera

Daniel Kristofferson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 50 s.
[Examensarbete på grundnivå]

I samband med 3D-skanning med laser och en webkamera finns ett stort antal faktorer som påverkar skanningsresultatet. Många av dessa ligger hos hårdvara begränsningar och ljusförhållanden. Det finns många lösningar för 3D-skanning. Gamla lösningar vidareutvecklas och nya lösningar införs hela tiden. Syftet med denna studie är att utvärdera programvara och hårdvara och jämföra dessa med andra 3D-skannings tekniker. Under arbetets gång har olika experiment utförts för att testa begränsningar hos mjukvara och hårdvara. Rapporten innehåller slutsatser och förslag till hur man kan nå acceptabla skanningsresultat inom rimliga gränser.Publikationen registrerades 2012-12-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167121

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek