In English

Sensorviewer 3D Core Visualisering av mätdata kring ett tredimensionellt objekt

Daniel Nicklasson ; Johan Sandström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 29 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Detta projekts syfte var att underlätta utförande av test av en produkt, och visualisering av dessa test. Tester som utförs kan vara temperaturskillnader runt ett objekt för att se hur objektet beter sig i praktiken. Projektet innefattar utvecklingen av kärnan till en programvara som visualiserar mätresultat och kommunicerar med en robot som utför testen. Mjukvaran skrevs i programmeringsspråket Java och behöver vara modulärt för att stödja utbyggningar och många olika sorters sensorer och robotar. Vi tar även reda på vad som krävs i programvaran för att kunna visualisera datan på ett korrekt och användarvänligt sätt. Detta projekt utfördes i samarbete med flera projektgrupper. Närmast samarbete har vi haft med projektgruppen som utvecklat det grafiska gränssnittet till programmet. Vi har även haft ett nära samarbete med en projektgrupp som utvecklat en robotarm för att utföra tester med. Den konstruerade mjukvaran har grundfunktionaliteterna som behövs för att visa upp mätdatan tillsammans med objektet. Vi upptäckte att ett stort problem som behövdes lösas var en kalibreringen mellan mjukvara och hårdvara. Projektet utfördes våren 2012 på Chalmers Tekniska Högskola för institutionen Data - och Informationsteknik.

Nyckelord: measurement, Java, visualisation, sensor, calibrationPublikationen registrerades 2012-12-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167119

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek