In English

Development of a shock test facility for qualification of space equipment

Jonsson Martin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2012:43, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-12-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167112

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek