In English

Modeling of generation and distribution of steam in an autoclave - A CFD analysis

Per Hamlin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-12-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167041

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek