In English

Performance evaluation of amorphous hexa-core for distribution transformers

Josefin Almén ; Måns Breitholtz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbete – Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:81, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: hexa-core, power loss, no-load test, amorphous core, grain oriented corePublikationen registrerades 2012-12-03.

CPL ID: 167013

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek