In English

Controllable calcium phosphate morphogenesis utilizing surfactant self-assembly

Fu Yu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: amorphous calcium phosphate (ACP), liquid crystalline phase (LCP), pluronic L64, F127, calcium phosphate (CaP) morphogenesisPublikationen registrerades 2012-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 166996

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek