In English

Finite element method for optimal control of elliptic partial differential equations

Ajeeb-Ur-Rehman Junejo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 166961

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek