In English

Structural strength in thin phone design

Raj Manoharan Mohan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 166960

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek