In English

Creating sustainable process management in healthcare

Saskia Rehder
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:101, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 166932

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek