In English

Guidelines and Design Strategies for Improved Product Recyclability - How to Increase the Recyclability of Consumer Electronics and Domestic Appliances through Product Design

Natalie Hultgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 100 s. Rapportserie för Avdelningen för fysisk resursteori, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Product RecyclabilityPublikationen registrerades 2012-11-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 166740

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek