In English

The role of capabilities in the business model transformation: The case of utilities companies

Carlos Carillo Salgado ; Rangsan Rithiphruk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 88 s. Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology, ISSN 1654-9732; E 2012:092, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 166732

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek