In English

Characterization and recovery of valuable compounds in effluents from the marinated herring industry

Hedlund Maria
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 41 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 166726

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek