In English

Odlingsvillan - ett levnadskoncept

"The Growing House" - a concept for living

Patricia Gibbs ; Per Wallstén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 166704

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek