In English

Agent based modelling of land-use

Liv Lundberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 52 s. Rapportserie för Avdelningen för fysisk resursteori, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: BioenergyPublikationen registrerades 2012-11-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 166700

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek