In English

Localization of vibrating noise sources in nuclear reactor cores

Pontus Hultqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. 39 s. CTH-RF -Chalmers University of Technology, Department of Reactor Physics, ISSN 0281-9775; 182, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 1667

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek