In English

Energymetrics and the Development of Energy Analysis Tools

Greg Rock
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 72 s. Rapportserie för Avdelningen för fysisk resursteori, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: EnergymetricsPublikationen registrerades 2012-11-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 166699

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek