In English

On the Interaction of Adult Osteoprogenitor Cells with Three-dimensional Porous Metallic

Shima Parsafar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 166458

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek