In English

Lean production adaptation to a case in the mining industry

Johanna Yngström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:078, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 166423

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek