In English

Characterisation of the self-arrangement of gold nanoparticles on surfaces based on simulations and model experiments

Joakim Brorsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: gold nanoparticles, nanoparticle adsorption, coverage gradients, patterned surfaces, self-organisation, self-assembled monolayer, concentration gradients, molecular diffusion, DLVO theory, random sequential adsorption, numerical simulations, scanning electron microscopePublikationen registrerades 2012-11-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 166387

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek