In English

Floating visions - a mobile structure for the River city

Karin Axelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 166369

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek