In English

Fluid structure interaction on wind turbine blades

Christoffer Järpner ; Jonas Norlin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 166344

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek