In English

Positioning and docking of an AGV in a clinical environment

David Andersson ; Eric Månsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX031/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 166174

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek