In English

Discovering the Metabolic Strategies for 3-Hydroxypropionic Acid (3-HP) Production in Saccharomyces cerevisiae

Jichen Bao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 44 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 166095

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek