In English

3D Nanoplasmonic Sensors

Ferry A. A. Nugroho
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-13. Den ändrades senast 2015-03-30

CPL ID: 165984

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek