In English

A study of water supply at Nkinga Hospital and three villages in Igunga District, Tanzania.

Johan Anderson ; Ronny Wahlström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1992.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165891

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek