In English

Effective property management with GIS - A pilot project accomplished with MapInfo

Anders Lager
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165885

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek