In English

Accessibility to public transport - A method study for estimate of accessibility for people with impairments

Anna Tingvall ; Torbjörn Fant
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165884

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek