In English

Sustainable Development Indicators for Urban Water Systems - A case study of King William"s Town, South Africa

Eric Zinn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165883

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek